Discussiepagina

 

 

Reactie H. Bots op professorenmanifest, ons antwoord en het antwoord van Joop van Rossum


Reactie van H. Bots

Beste collega’s
Helaas kan ik mijn steun niet betuigen aan het hier genomen initiatief een halt toe te roepen aan het fusieproces binnen kerkelijk Nederland. Gaarne licht ik dit enigszins toe, omdat mijn ervaringen echt anders zijn dan hetgeen in de bijgevoegde notitie op enkele plaatsen naar voren wordt gebracht…..
Als direct betrokkene bij het fusieproces van acht Nijmeegse parochies constateer ik evenwel dat het bisdom ons alle mogelijkheid biedt om dit proces zodanig te begeleiden dat er met de basisgemeenschappen in gesprek wordt gegaan. Het bisdom juicht het alleen maar toe dat er hier in Nijmegen, anders dan in Tilburg en Eindhoven, niet van bovenaf maatregelen hoeven te worden uitgevaardigd, maar dat wij vanuit de basis de gesprekken zijn begonnen met alle betrokkenen. Er is ons bovendien veel aan gelegen om de eigenheid van de lokale geloofsgemeenschappen zoveel mogelijk te respecteren en in stand te houden.
lees hier de volledige brief van H. Bots


Reactie initiatiefgroep op H.Bots

Geachte heer Bots,
U stelt dat het aantal priesters betrokken op het aantal kerkgangers niet of nauwelijks minder is dan 40 jaar geleden. Dat is op zich juist. Maar dat het aantal priesters in geen verhouding staat tot het huidig aantal geloofsgemeenschappen en hoe de bisschoppen daaraan het hoofd bieden is de kern van onze zorg voor de toekomst van de huidige geloofsgemeenschappen….
Bovendien is het de bedoeling van de bisschoppen om in de komende jaren grote aantallen kerkgebouwen te sluiten. Elke kerksluiting betekent voor de betrokkenen niet alleen een emotioneel afscheid van een gebouw dat hen soms generaties lang dierbaar is geweest, maar bovendien het einde van de betreffende lokale, soms zeer vitale geloofsgemeenschap….

lees hier de gehele reactie


Reactie Joop van Rossum op brief Bots

Geachte lezer, dit manifest komt voor mij als een geschenk uit de hemel! Het is allemaal zo verschrikkelijk waar wat hier vermeld wordt en de werkelijkheid is vaak nog erger. Als oud-bestuurder van de parochie van de Heilig Landstichting (nu behorend tot Nijmegen-Zuid) kan ik alles totaal onderstrepen. Van het kommentaar van de heer Bots die vooralsnog het manifest niet ondertekent, begrijp ik weinig. Waarschijnlijk heeft hij de historie van het hele fusieproces niet meegemaakt.
Dit fusieproces is niet zuiver en wordt via nieuw benoemde priesters en de door deze binnengehaalde bisschoppelijke fusiebegeleiders gewoonweg afgedwongen omdat er slechts één weg bestaat : die door -in ons geval Den Bosch- uitgestippeld is. Wie het er niet mee eens is, wordt zoals mij overkomen is, staande de bestuursvergadering, uit het bestuur gestoten. De achterblijvers zien omwille van het "kerkelijk gezag" dan af van verdere protesten. De bisschop wil alleen hem welgevallige bestuursleden.

lees hier de gehele brief van Joop van RossumDiscissie met Ineke van Kessel (Mvr. Kessel heeft een goede ervaring met een parochiefusie)

Brief van Ineke van Kessel 12 mei 2013

De parochie in Eindhoven waarin ik als vrijwilliger lang heb mogen werken is helaas opgeheven en opgegaan in een nieuwe parochie St. Joris. Wij zijn als parochie gemeenschap in goed overleg overgegaan naar de nieuwe parochie….
Wij hebben een levendige parochie en ik vind het heel jammer dat jullie als hoogleraren je energie steken om kritiek te leveren in plaats van te helpen God weer bij de mensen te brengen.

lees de gehele brief

Ons antwoord:


Geachte mevrouw van Kessel,
Dank dat U gereageerd hebt op ons manifest. Het is goed te vernemen dat in Eindhoven samenvoeging van Uw parochie met andere goed verlopen is en niet afgedwongen lijkt te zijn. Helaas is dat lang niet overal het geval en zijn op zeer veel plaatsen parochies zeer verontrust door wat hen is aangedaan of wat hen boven het hoofd hangt.

lees ons hele antwoord
 


Mailwisseling met pastoor Harry Quaedvlieg


Reactie pastoor Harry Quaedvlieg op professorenmanifest 22 april 2013

Geachte coördinator,
Mijn gedachten heb ik opgeschreven in een brief in de bijlage. Zoals wel vaker richt je je in de reactie meer op de punten waar je kritiek op hebt dan op de punten waar je het met elkaar eens bent. Laat ik zeggen dat ik uw zorgen over dit proces in Nederland deel en twijfel of het allemaal wel goed verloopt, maar een aantal punten lijkt u uit het oog te verliezen of niet te benoemen. Daar richt ik mij dan op in de reactie.

Met vriendelijke groet,

Harry Quaedvlieg


<Klik hier voor de volledige brief >
<Klik hier voor ons antwoord aan pastoor Quaedvlieg>