De uitholling van geloofsgemeenschappen

Het zal niemand ontgaan dat er in de Nederlandse kerkprovincie van de katholieke kerk grote veranderingen gaande zijn. De bisschoppen en een aantal priesters varen daarbij een andere koers dan vele gelovigen en geloofsgemeenschappen. Deze koers leidt tot groeiende onrust. Die onrust heeft ons, in het besef van onze verantwoordelijkheid, ertoe gebracht onze mening hieromtrent tot uitdrukking te brengen.

Ook wij voelen ons immers verantwoordelijk voor de beleving en uitdraging van de Goede Boodschap van Jezus Christus. Die Boodschap ligt besloten in Zijn levensverhaal, vol van liefde tot zijn Vader en tot alle medemensen. Beleven en uitdragen kunnen wij echter niet in ons eentje. Er is gemeenschap voor nodig en dan weten wij Hem in ons midden. Die gemeenschap begint lokaal. Dáár kennen de volgelingen van Jezus elkaar en hun omgeving; dáár op de eerste plaats komt hun onderlinge verbondenheid in goede daden tot uiting; dáár kennen zij de taal en de vormen die aanspreken en worden verstaan; dáár wordt hun onderlinge zorg het eerst zichtbaar voor de buitenwereld.
En juist die lokale verbondenheid naar binnen en naar buiten, die grondslag van kerk-zijn zien wij in gevaar. 

In een door ons opgestelde notitie: "De uitholling van geloofsgemeenschappen in de katholieke kerk" gaan we in op de volgende punten:
  • Wat is het probleem?
  • Het theologisch en pastoraal-psychologisch belang van locale geloofsgemeenschappen
  • Het psychosociale belang van locale geloofsgemeenschappen
  • Het organisatorische belang van locale geloofsgemeenschappen
  • Conclusies en aanbevelingen

Klik hier voor de notitie "De uitholling van geloofsgemeenschappen" in PDF formaat

Wilt u na het lezen uw steun betuigen (of juist niet), klik dan hier