Overzicht steunbetuigingen

We hebben inmiddels in totaal (formeel en mondeling) 66 steunbetuigingen ontvangen.
Onderstaande lijst wordt aangevuld als personen die mondeling hebben toegezegd ook officieel via deze website hun steun betuigd hebben.

 

Naam Functie / achtergrond Plaats
dr. J.G. (Sjef) van Baal vaatchirurg, opleider chirurgie en vz. medische staf Ziekenhuis Groep Twente (tot 2013) Almelo
prof.dr. C.G.M.I. (Cor) Baeten hoogleraar MU heelkunde. Maastricht
prof. dr. T.M.A. Bemelmans em. hoogleraar TU/e Nuenen
prof.dr. Kees Blom    
prof.dr. Jac Bosmans em. hoogleraar RUN geschiedenis Cuijk
Prof.Dr. Cor van Bree em. hoogleraar Un Leiden Nederlandse taalkunde Leiden
prof.dr. W.M. (Michiel) van den Brekel

hoogleraar, KNO arts, NKI-AvL      

Amsterdam
prof.dr. H.A.G. (Harry) Crebolder 

em.hoogleraar huisartsgeneeskunde MU

Maastricht
prof.dr. T.J.M. (Theo) van Els em. hoogleraar RUN toegepaste taalkunde, oud-rector magnificus Nijmegen
prof.dr. A.J.A. (Bert) Felling em. hoogleraar RUN methodenleer Nijmegen
prof.dr. V.J.(Victor) Feron em. hoogleraar UU biologische toxicologie  Zeist

prof. dr. ir. Jacques van Geel

Em. hoogleraar Kerntechnologie TUD en directeur van het Transuraneninstituut te Karlsruhe (D)

Maastricht

prof.dr. A.Th.G. (Ad) van Gennep em. hoogleraar UvA orthopedagogie Eemnes
prof.dr. L.M.G. (Bert) van Golde em. hoogleraar UU biochemie Leusden
prof.dr. H.J.T. Goos em. hoogleraar UU experimentele dierkunde Utrecht
drs. A.J. (Ad) de Groot voorzitter Bezield Verband Utrecht

Breukelen

prof. drs. J. (Joost) Hauer

em. hoogleraar UU sociale geografie

Assen

prof.dr. W.H.L. (Willibrord) Hoefnagels em. hoogleraar RUN klinische geriatrie Nijmegen
prof.dr.W.P.M. (Wiel) Hoekstra em.hoogleraar UU biologie Zeist
prof.mr. E.H. (Ewoud) Hondius hoogleraar UU Europees privaatrecht Bilthoven
prof.dr. Toine van den Hoogen hoogleraar UU  
prof.dr. (Piet) van Hooijdonk  emeritus hoogleraar KTU Zeist   
prof.dr. J.M.M. (Anneke) Hooymans hoogleraar GU oogheelkunde Haren
prof.dr. J.A.P.J. (Jacques) Janssen em.hoogleraar RUN cultuur- en godsdienstpsychologie Nijmegen
prof.mr. E.C.M. (Erik) Jurgens em. hoogleraar VU staatsrecht; UM mediarecht Amsterdam
prof.dr. J.E.E. (Jan) Keunen hoogleraar RUN oogheelkunde Nijmegen
prof. dr. G.A. (Bert) van der Knaap  hoogleraar EUR sociale en economische geografie

Waddinxveen

prof.dr. M.F. (Mebius) Kramer em.hoogleraar UU celbiologie Utrecht
prof.dr. Wim Kremer    
prof.dr. Th.C. (Theo) de Kruijf em. hoogleraar UU exegese nieuwe testament Laren

prof. J.B.M. Kuks

hoogleraar Neurologie RUG

Groningen
prof. dr. W.P.M.A.  (Wiel) Lamers em. hoogleraar oogheelkunde MU Maastricht
prof.dr. G.M. (Gerard) Lukken emeritus hoogleraar Theologische Faculteit, Universiteit van Tilburg liturgie en sacramententheologie Tilburg
Prof. dr. R.W.J. (Ronald) Meester  hoogleraar VU wiskunde Leiden

Prof. dr. P.M.F. (Palmyre) Oomen

em. hoogleraar wijsbegeerte TU/e

theologisch onderzoeker RUN

Nijmegen

prof.mr. N.C. (Nora) van Oostrom-Streep hoogleraar UU notarieel recht Tiel
prof.dr. J.W.M. (Jan) Osse em.hoogleraar WUR algemene dierkunde  
prof.dr. P.G.J.M. (Peter) Raedts hoogleraar RUN middeleeuwse geschiedenis Nijmegen

prof dr J.J. (John) Roord

hoogleraar VU medisch centrum, kindergeneeskunde 

 
prof. dr. P.H.M. (Pieter) Ruys  hoogleraar Universiteit Tilburg wiskundig econoom Tilburg

prof.dr. Hugo de Schepper

em.hoogleraar UvA rechtsgeschiedenis RUN nieuwe geschiedenis

Malden

prof.dr. Margriet Schneider    
Prof.dr. (Nico) Schreurs 

em. hoogleraar Universiteit van Tilburg systematische theologie 

Heumen

prof.dr. N. (Nico) Schweitzer em. hoogleraar GU oogheelkunde Haren
prof.dr. J.B.J. (Joop) Soons em. hoogleraar UU klinische chemie Utrecht
Prof. dr. M. F. (Michaël) Steehouder
em. hoogleraar UT communicatiewetenschap 
 
Enschede
prof.dr. J.W.(Jan) Stoop emeritus hoogleraar UU kindergeneeskunde Bosch en Duin
dr. Th.H.J. (Thom) Stoelinga oud voorzitter College van Bestuur RUN Nijmegen
Prof. Dr. P.J.M. (Paul) van Tongeren  hoogleraar RUN wijsgerige ethiek, buitengewoon hgl. KU Leuven ethiek Nijmegen
prof.dr.ir.  J.M.F. (Frans) Trijbels em. hoogleraar RUN klinische biochemie  Nijmegen
dr. J.G.F. (Jan) Veldhuis oud-vz. College van Bestuur UU, oud-vz. Radboud Stichting (nu Thomas More Stichting) Voorschoten
Prof.dr. J.M.H (Jo) Vossen em. hoogleraar vgl. en fysiologische psychologie RUN Mook
Prof. dr. L.J.A. Vriens em. bhl UU Vredespedagogiek Houten
prof.dr. J.A.M. (Jacques) Winnubst em.hoogleraar UU medische psychologie Zeist
prof.dr. J.B.M. (Jozef) Wissink hoogleraar Universiteit Tilburg praktische theologie De Meern
prof.dr. W.H.G. (Wim) Wolters em. hoogleraar UU klinische kinderpsychologie Bilthoven
prof.dr. H.A.B. (Han) Wösten hoogleraar UU microbiologie Zeist

prof. dr. J.T.M. (Jan)  Wouters

emeritus WUR  zuivelkunde

Bennekom
prof.dr. B.J.M. (Ben) Zegers em. hoogleraar UU pediatrische immunologie Utrecht
Gerard Zuidberg